Έλεγχος Στοματοφάρυγκα

Έλεγχος Στοματοφάρυγκα

Έλεγχος Στοματοφάρυγκα

Πραγματοποιείται επισκοπικός έλεγχος στοματοφάρυγκα. Επιπλέον μπορεί να ληφθεί επίχρισμα όμοιο με το τεστ Παπανικολάου και να αποσταλεί στο κυτταρολογικό εργαστήριο για μελέτη.

Ανάλογα με τα ευρήματα μπορεί να προβούμε σε θεραπευτική αντιμετώπιση η προγραμματισμό κάποιου ραντεβού επανελέγχου.

Tip:  Ενημερωθείτε για τον Εμβόλιο HPV