Έλεγχος Γεννητικών Οργάνων

έλεγχος γεννητικών οργάνων

Ο έλεγχος γεννητικών οργάνων (έξω) συνίσταται σε μια πλήρη δερματολογική εξέταση της περιοχής για ανεύρεση πιθανών κονδυλωμάτων. Καθών και διαφοριάγνωση τους από άλλα μορφώματα που πιθανώς να σας προκαλούν σύγχυση.

Οποιαδήποτε αλλαγή παρατηρήσετε καλό είναι να απευθυνθείται στο γιατρό σας. Πριν ακόμα αρχίσετε να βγάζετε συμπεράσματα.

Tip:  Ενημερωθείτε σχετικά με τον Έλεγχο Στοματοφάρυγγα.