έλεγχος γεννητικών οργάνων

Ελεγχος Γεννητικών Οργάνων

Πραγματοποιείται επισκοπικός έλεγχος της περιοχής και επιπλέον μπορεί να ληφθεί επίχρισμα όμοιο με το τεστ Παπανικολάου και να αποσταλεί στο κυτταρολογικό εργαστήριο για μελέτη.

Έλεγχος Πρωκτικού Ορθού

Έλεγχος Πρωκτoύ - Ορθού

Μερικοί ομοφυλόφιλοι έχουν ενσωματώσει τον έλεγχο του πρωκτού τους ως μέρος των τακτικών ελέγχων που πραγματοποιούν για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

έλεγχος κόλπου

Ελεγχος Κόλπου

Η κλινική εξέταση που θα πραγματοποιήσει ο γυναικολόγος σας θα αποτελέσει το σημαντικότερο και πρώτο βήμα που θα καθορίσει το διαγνωστικό σας  πλάνο.

Έλεγχος Στοματοφάρυγκα

Έλεγχος στοματοφάρυγγα

Πραγματοποιείται επισκοπικός έλεγχος της περιοχής και επιπλέον μπορεί να ληφθεί επίχρισμα όμοιο με το τεστ Παπανικολάου και να αποσταλεί στο κυτταρολογικό εργαστήριο για μελέτη.